KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE


Užitečné odkazy

 

Publikace

Kognitivně behaviorální terapie v praxi

(Pešek, Praško, Štípek), Portál, 2013

Recenze Mgr. J. Kubankova.pdf

 

Publikace 

Syndrom vyhoření - jak se prací a pomáháním druhým nezničit

(Pešek, Praško), Pasparta, 2016

 

http://psychosomatika.cz

Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6

- skupinová KBT

Článek o průběhu skupinové KBT (čas Psychiatrie pro praxi 2016).pdf
  

 

www.praha.apla.cz   

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) - terapeutické služby

 

www.psychiatriepropraxi.cz

časopis Psychiatrie pro praxi (SOLEN - Medical Education)

 http://www.nudz.cz/lecebna-pece/denni-stacionar-1/profil/ 

Denní stacionář s KBT programem