KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE


Užitečné odkazy

Aktuálně:

 

Momentálně až do odvolání mám plnou kapacitu. 

Děkuji za pochopení.   

 
 

Publikace:

Kognitivně behaviorální terapie v praxi

Pešek, Praško, Štípek - Portál, 2013

Recenze Mgr. J. Kubankova.pdf

 

Publikace: 

Syndrom vyhoření - jak se prací a pomáháním druhým nezničit

Pešek, Praško - Pasparta, 2016

 

Publikace:

Jak se blázní v době blahobytu

Pešek - Pasparta, 2017 

 

http://psychosomatika.cz

Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6

- skupinová KBT

Článek o průběhu skupinové KBT (čas Psychiatrie pro praxi 2016).pdf
  

 

www.praha.apla.cz   

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) - terapeutické služby

 

www.psychiatriepropraxi.cz

časopis Psychiatrie pro praxi (SOLEN - Medical Education)

 http://www.nudz.cz/lecebna-pece/denni-stacionar-1/profil/ 

Denní stacionář s KBT programem