KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE


Vzdělání, profesní praxe a publikační činnost 

 

__________________________________________________________________________ 

Nar. 1. 4. 1974

Psychoterapeutické vzdělání

Akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální terapii

Trvání 4 roky. Supervidované hodiny: 160. Závěrečné zkoušky: 25. 11. 2004         Pořadatel: Institut KBT 

Člen České společnosti KBT

Akreditovaný supervizní výcvik v kognitivně behaviorální terapii

Institut KBT Odyssea - vedení a garance: prof. J. Praško, trvání 3 roky, ukončení v červnu 2013 

Úvod do schematerapie - sebezkušenostní seminář (30 hod)                                                                                     (prof. MUDr. Ján Praško, CSc.)

Člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)

__________________________________________________________________________

Vysokoškolské vzdělání

Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.                         Obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a seniory. 

__________________________________________________________________________

Profesní praxe

Psychiatrická léčebna Praha - Bohnice

1999 – 2001, terapeut 

Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost, České Budějovice

2003 – 2008, terapeut

Sociálně psychologické centrum Arkáda, Písek

2005 – 2007, kognitivně behaviorální terapeut  

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Praha

2005 – 2008, KB terapeut pro program ZZ (Získej zaměstnání) určeného pro klienty ve výkonu trestu odnětí svobody v Věznici Č. Budějovice    

Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

2007 – 2008, výuka předmětů: případové práce, svépomocné skupiny, ambulantní, ústavní a následná léčebná péče 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR

2008 - 2011, výzkumník

Sociálně psychologické centrum Arkáda, Písek

2011- 2012, lektor primárně preventivních programů

Sdružení pro probaci a mediaci v justici

2013, školitel lektorů programu PUNKT založeném na KBT

Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha

Od 2009, kognitivně behaviorální terapeut, skupinová KBT

Článek o průběhu skupinové KBT na PSK.pdf (192,6 kB)

Národní ústav pro autismus - NAUTIS

2011 - 2017, individuální a skupinová KBT pro klienty s Aspergerovým syndromem, vedení rodičovských skupin, vedoucí Terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska 

Restart Litvínov

Od 2017, hlavní terapeut - pobytový KBT program pro klienty s problémy s alkoholem nebo trpí úzkostnými a depresivními stavy 

___________________________________________________________________________

Významnější publikace jsou uvedeny na úvodní stránce a v rubrice Moje články, publikace a prezentace.

Veškerá publikační činnost zde (zadejte do vyhledávače Pešek, Roman a vyhledejte, dole na stránce odkaz na publikace).

Anglický jazyk - pokročilá úroveň.

Hra na bicí nástroje v rockových skupinách Vycpaná Dáša a ReSt band.

Manželka Barbara, synové Viktor a František.