KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE


Základní rysy KBT 

Zakladni_rysy_KBT_Mozny.pdf (169,3 kB)

 

Moje specializace se vztahuje k potížím souvisejících s těmito problémy:

  • Sociální fobie
  • Specifická fobie
  • Agorafobie a panická porucha
  • Obsedantně kompulzivní porucha
  • Nadměrné obavy o zdraví
  • Úzkostné, lehčí a středně těžké a depresivní stavy
  • Závislost na alkoholu a jiných drogách
  • Partnerské problémy