KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE


Specializace 

Konzultační hodiny 

Ceník KBT a supervize 

  

IČO 69378959 - Psychologické poradenství a diagnostika

Nejsem zdravotnické zařízení a neposkyktuji zdravotní služby

 

Moje specializace se vztahuje k těmto problémům:

  • Sociální fobie
  • Specifická fobie
  • Agorafobie a panická porucha
  • Obsedantně kompulzivní porucha
  • Nadměrné obavy o zdraví
  • Další úzkostné, lehčí a středně těžké depresivní poruchy
  • Závislost na alkoholu a jiných drogách, vč. poradenství pro blízké osoby závislých
  • Partnerské problémy
  • Poradenství pro rodiče a blízké osoby dětí (i dospělých dětí) s Aspergerovým syndromem

 

1. Soukromá praxe

 

V rámci soukromé praxe poradenské služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

 

Adresa: Jugoslávských partyzánů 1425/9, Praha 6

Podle dohody i možnost dostavit se na jiné místo, např. do místa bydliště klienta.

Přesný čas konzultace podle dohody s klientem.

 

Ceník pro soukromou praxi a supervizi: 

 

Individuální KBT: 900 Kč/50 min., 1000 Kč/60 min., 1500 Kč/90 min (dle dohody) 

Párová terapie (terapeut + 2 osoby): 1100 Kč/60 min.

Rodinná terapie (terapeut + 3 a více osob): 1200 Kč/60 min. 

SKYPE konzultace: 900 Kč/50 min.

 

Individuální supervize: 900 Kč/50 min. 

Skupinová (případová nebo týmová) supervize: 1000 Kč/60 min.

 

Příplatek 200 kč za večerní (po 20. hod) a víkendové konzultace.

 

Pokud se po prvním setkání domluvím s klientem na dalších sezeních, tak klient také skládá zálohu v hodnotě 500 Kč. Tato záloha propadá, když se klient na domluvené setkání nedostaví a předem se včas neomluví. Aby záloha nepropadla musí být mezi dnem omluvy a dnem plánovaného sezení minimálně 3 pracovní dny, tj. když je sezení v pátek, musí se klient omluvit nejpozději v pondělí, aby mu záloha nepropadla. V případě, že klient dochází na sezení tak, jak s ním bylo domluveno, záloha 500 Kč se započítává do posledního setkání, tzn., že klient platí na posledním setkání jen 400 Kč/50 min. nebo 500 Kč/60 min.   

 

2. Praxe v rámci Psychosomatické kliniky

 

Skupinová KBT pro klienty s úzkostnými, depresivními a fobickými poruchami

Článek o průběhu skupinové KBT na PSK.pdf (192,6 kB)