KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE


Specializace 

Adresa

Ceník  

  

IČO 69378959 - Psychologické poradenství a diagnostika

Nejsem zdravotnické zařízení a neposkyktuji zdravotní služby

 

Moje specializace se vztahuje k těmto problémům:

 
 • Sociální fobie
 • Specifická fobie
 • Agorafobie a panická porucha
 • Obsedantně kompulzivní porucha
 • Nadměrné obavy o zdraví
 • Další typy úzkostných poruch
 • Nadměrný stres a syndrom vyhoření
 • Lehčí a středně těžké depresivní poruchy
 • Partnerské a vztahové problémy

 

1. Soukromá praxe

 

V rámci soukromé praxe poradenské služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

 

Adresa (sídlo): 

Jugoslávských partyzánů 1425/9 - Praha 6

Podrobnější info v záložce Kontakt a mapa.

Podle dohody i možnost dostavit se na jiné místo, např. do místa bydliště klienta.

 

Ceník pro soukromou praxi a supervizi (pro nové klienty, terapeuty a skupiny od 2023):  

 

 • Jednorázová konzultace s cílem zhodnocení stavu a doporučení dalšího postupu: 2400 Kč/90 min.  
 • Individuální konzultace: 1600 Kč/60 min.  

________________________________________________________________

 • Párová terapie (terapeut + 2 osoby): 1700 Kč/60 min.
 • Rodinná terapie (terapeut + 3 a více osob): 1800 Kč/60 min. 

______________________________________________________________

 • Individuální supervize: 1600 Kč/60 min. 
 • Skupinová (případová nebo týmová) supervize: 1800 Kč/60 min.

______________________________________________________________

 • On line konzultace: 1600 Kč/60 min. (individuální), 1800 Kč/60 min. (skupina)

______________________________________________________________

 • Semináře a kurzy podle dohody, např. jednodenní a/nebo kratší víceblokokové na sebe systematicky navazující semináře pro různé poradenské a terapeutické týmy v rámci systému sociálních služeb, školství nebo zdravotnictví s cílem předat základní dovednosti při využívání různých KBT metod při práci s klienty, kteří mají specifické psychické problémy. Semináře se obvykle konají v místě pobytu/práce týmu a obsah semináře se modeluje podle specifických potřeb poradenských a terapeutických týmů. Cena dohodou.    

 ______________________________________________________________

 • Příplatek 300 kč za večerní (po 20. hod), víkendové konzultace a svátky.

Možnost slevy v odůvodněných případech, např. aktuální ekonom. situace klienta nebo organizace.  

 

Záloha a omluvy ze sezení

Pokud se po prvním setkání domluvím s klientem na dalších sezeních, tak klient také skládá zálohu v hodnotě 800 Kč. Tato záloha propadá, když se klient na domluvené setkání nedostaví a předem se včas neomluví. Aby záloha nepropadla musí být mezi dnem omluvy a dnem plánovaného sezení minimálně 3 pracovní dny, tj. když je sezení v pátek, musí se klient omluvit nejpozději v pondělí, aby mu záloha nepropadla. V případě, že klient dochází na sezení tak, jak s ním bylo domluveno, záloha 800 Kč se započítává do posledního setkání, tzn., že klient platí na posledním setkání jen 800 Kč/60 min.   

 

Osobní údaje klientů a vedení dokumentace

Od klientů zjišťuji jen křestní jméno a příjmení pro oslovování. V případě, že klient nechce, nemusí mi sdělovat své příjmení. Dále si od klientů beru jen telefonní číslo a e-mail pro případ oznámení případné změny sezení - citlivé a osobní informace pomocí e-mailu nesděluji. Během terapie si dělám stručné a heslovité poznámky pro zapamatování si terapeutického procesu. Tyto záznamy ukládám na zabezpečené místo. Po ukončení terapie mohu na žádost klienta tyto záznamy skartovat. Informace z terapie nikomu nesděluji. Na vlastní žádost klienta mohu vydat zprávu s nejobecnějšími informacemi typu „Docházel od... do... a tématem bylo …“. Tuto zprávu s klientem předem konzultuji. Nedílnou součástí mé práce je supervize, při které dbám na maximální diskrétnost, nesděluji identifikační údaje. Supervizor nebo členové supervizní skupiny jsou rovněž vázáni etickými pravidly.

 

2. Praxe v rámci Psychosomatické kliniky

 

Skupinová KBT pro klienty s úzkostnými, depresivními a fobickými poruchami

Článek o průběhu skupinové KBT na PSK _2022.pdf (192,6 kB)