KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE


 

__________________________________________________________________________ 

Nar. 1. 4. 1974 (49 let)

Absolvent Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích 

Akreditovaný výcvik v KBT (ukončení 2004, Institut KBT)

Akeditovaný supervizní výcvik v KBT (ukončení 2013, KBT Odyssea - prof. J. Praško)

__________________________________________________________________________

Člen České společnosti KBT

Člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)

___________________________________________________________________________

Profesní praxe: 

Kontaktní centrum Sananim Praha

Psychiatrická nemocnice Praha - Bohnice

Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost Háječek České Budějovice

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřad vlády ČR

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) Praha (do 12/2017) - vedoucí terap. střediska

Restart Life Litvínov (do 8/2018) - vedoucí terapeut

Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha (skupinová KBT, doposud)

 

V posledních letech se zaměřuji především na: 

Individuální a párová KBT v rámci soukromé praxe

Skupinová KBT v rámci Psychosomatické kliniky (více zde a článek zde)

 

Vzdělávací kurzy, workshopy a přednášková činnost

- psychohygienická a psychoterapeutická témata:

                      - KBT úzkostných a depresivních poruch

                      - KBT závislosti na alkoholu

                      - Prevence a zvládání syndromu vyhoření

                      - Psychohygiena rodičů dětí s Aspergerovým syndromem

 

Supervize (individuální, skupinová - případová, týmová)

- pro psychoterapeuty a pracovníky v sociálních službách, ve zdravotnictví a ve školství 

Publikační činnost (monografie, články v odborných a popularizujících časopisech)

 

Od roku 2018 jsem odborný ředitel společnosti KBT klinika   

__________________________________________________________________________

Anglický jazyk - pokročilá úroveň.

Hra na bicí nástroje v countrypoprockových skupinách Vyrovnávací nádrž Kamýk (VNK) a BarikBand

Manželka Barbara, dcera Klára, synové Viktor a František.